MIR Gruppen AB

Fönsterrenovering

Varför inte välja en kostnadseffektiv lösning och renovera fönstren när de är i dålig kondition i stället för att måla om eller byta till nya? Du får då både energieffektiva och underhållsfria fönster för lång tid framöver.

Med MIR Gruppens renoveringssystem blir lägenhetens fönster som nya. Vanligtvis till lägre kostnad och på kortare tid än att måla om eller till halva kostnaden jämfört med att byta till nya fönster av motsvarande kvalitet.

En fönsterrenovering kan ske på olika sätt och i regel byter vi bara ut de delar som är dåliga. Ett alternativ är byta den yttre träbågen mot en ny aluminiumbåge som glasas med 4 mm energiglas alternativt isolerglas. Eller kan hela bågpaketet bytas ut till nya kopplade bågar med isolerglas. Ett tredje alternativ är att vi monterar aluminiumprofiler utvändigt på befintliga bågar och karmar, vilket ger en underhållsfri utsida på fönstren.

Våra fönsterlösningar bidrar till förbättrad ekonomi, behaglig komfort och ger fastigheten ett estetiskt tilltalande utseende.

ENTREPRENAD

MIR Gruppen driver hela entreprenaden vid fönsterbyten. Det innebär att vi tar ansvar för hela produktionskedjan. Säljaren tar först hand om ärendet, presenterar olika möjligheter, kostnader och lämnar förslag på åtgärd och tekniska lösningar. Våra projektledare sköter samordning från produktion till montage och slutbesiktning. Monteringen av MIR Gruppens renoveringssystem utförs av våra egna, erfarna montörer.

För att säkra en hög kvalitet på tätning, dränering och luftning av fönstren mäter vi noga upp varje objekt och fönstren anpassas individuellt i vår produktionsanläggning i Vimmerby.
Genom vår organisation och med den kompetens som krävs kan vi tillverka, leverera och montera såväl stora som små objekt.

KORT RENOVERINGSTID

Fördelen med MIR Gruppens renoveringssystem är att arbetet går snabbt och inte stör boende under någon längre tid. Genom att våra egna, erfarna montörer utför arbetet inifrån lägenheten blir fönstren som nya på bara en halv arbetsdag.

10 ÅRS GARANTI

MIR Gruppens renoveringssystem håller hög teknisk kvalitet, vilket garanterar ett gott slutresultat och gör att vi lämnar tio års garanti på såväl material som utfört arbete.

Vill du veta mer?

Lämna ditt nummer så ringer vi upp!