Så jobbar vi med att byta fönster på din fastighet | MIR fönster

Byta fönster i din fastighet?

Så jobbar vi

MIR tar dig från start till mål i när du ska byta fönster eller renovera befintliga fönster i din fastighet. Vi tillverkar, levererar och monterar våra fönster – och lämnar alltid tio års garanti. När vi byter fönster i din fastighet utgår vi från fem enkla steg. De fem stegen kvalitetssäkrar hela processen – från åtgärdsförslag till montering och uppföljning. Det gör MIR till ett säkert och tryggt val för din fastighets nästa fönsterbyte.

Steg 1:

Åtgärdsförslag

Vi utför en bedömning/ besiktning av era gamla fönsters status och kondition. Utifrån denna, samt utifrån era önskemål och behov, tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag.

Steg 2:

Projektering

Åtgärder anpassas efter era befintliga fönsters utformning och status.

Steg 3:

Tillverkning

Allt material skräddarsys efter objektets speciella mått på vår fabrik i Vimmerby.

Steg 4:

Leverans och montering

Materialtransport sker med egna bilar i ett containersystem. Detta gör att vi inte skapar onödig oordning utanför huset. Våra egna montörer utför arbetet inifrån lägenheterna och vår ambition är att störa de boende så lite som möjligt.

Steg 5:

Uppföljning

Efter avslutat jobb gör vi alltid uppföljningar för att säkerställa att avtalade tjänster och arbeten har utförts enligt våra överenskommelser. Vi lämnar också 10 års garanti på material och utförda arbeten.

Byta fönster i din fastighet?

Så jobbar vi

MIR tar dig från start till mål i när du ska byta fönster eller renovera befintliga fönster i din fastighet. Vi tillverkar, levererar och monterar våra fönster – och lämnar alltid tio års garanti. När vi byter fönster i din fastighet utgår vi från fem enkla steg. De fem stegen kvalitetssäkrar hela processen – från åtgärdsförslag till montering och uppföljning. Det gör MIR till ett säkert och tryggt val för din fastighets nästa fönsterbyte.

Steg 1:

Åtgärdsförslag

Vi utför en bedömning/ besiktning av era gamla fönsters status och kondition. Utifrån denna, samt utifrån era önskemål och behov, tar vi sedan fram ett åtgärdsförslag.

Steg 2:

Projektering

Åtgärder anpassas efter era befintliga fönsters utformning och status.

Steg 3:

Tillverkning

Allt material skräddarsys efter objektets speciella mått på vår fabrik i Vimmerby.

Steg 4:

Leverans och montering

Materialtransport sker med egna bilar i ett containersystem. Detta gör att vi inte skapar onödig oordning utanför huset. Våra egna montörer utför arbetet inifrån lägenheterna och vår ambition är att störa de boende så lite som möjligt.

Steg 5:

Uppföljning

Efter avslutat jobb gör vi alltid uppföljningar för att säkerställa att avtalade tjänster och arbeten har utförts enligt våra överenskommelser. Vi lämnar också 10 års garanti på material och utförda arbeten.