Fönsterrenovering för er bostadsrättsförening - Referenser

Referenser

Låt oss kontakta dig så hittar vi den bästa lösningen för dig.

topbild
Jensen Drift & Underhåll AB

"Styrkan är smidiga fönsterrenoveringar"

Jensen Drift & Underhåll AB arbetar med teknisk förvaltning av ett 70-tal fastigheter i Storstockholmsområdet. Samarbetet med MIR startade 2011, vilket inneburit ett flertal fönsterrenoveringar genom åren.
- I de projekt där MIR utför fönsterrenoveringar åt oss går allt mycket smidigt, från start till mål, framhåller vd Daniel Jensen.

Företaget startade 2004 och fick som första uppdrag att sköta den tekniska förvaltningen åt några fastigheter på Östermalm. Bolaget är idag representerat i hela Storstockholm.

– Våra uppdragsgivare är främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, små som stora. Även köpcenter och kommersiella fastigheter ingår i vår förvaltning, berättar Daniel Jensen.

Utbytesbågar vid fönsterrenovering
– Att förvalta en fastighet är ansvarsfullt och handlar om att vårda fastigheten så att värdet bevaras för framtiden, säger Daniel Jensen. Vid fönsterrenovering har vi valt MIR Gruppens renoveringssystem med utbytesbågar samt PVC-fönster till bostadsrättsföreningar och industrifastigheter i Stockholms län.

– Det är en fördel att kunna få aluminiumbeklädnad på PVC-fönstrens utsida och därmed vilken kulör som helst på fönstren. Det här har varit ett problem och något som inte konkurrenter till MIR kunnat erbjuda. För våra kunder är pris och kvalitet viktigt samt att eventuella extrakostnader är minimala i våra entreprenader.

Ordning och reda
Daniel Jensen uppskattar MIR:s produktkvalitet och det här sättet att byta fönster på.

– Hela upplägget gör att projekten går mycket smidigt. Det är bra planering och de tar hand om eventuella anmärkningar samt garantiåtaganden på ett bra sätt.

 

kundcase2
M5761-47_DN_0096

– Det står inte heller fönster på gräsmattor och gårdar huller om buller, såväl gamla som nya fönster förvaras i låsta containrar säkrade för barnen i huset. Har gräsmattor blivit förstörda efter en container åtgärdar de även det. Vi har så länge vi har samarbetat inte haft en enda diskussion om anmärkningar eller garantisaker som MIR inte har fixat.

Nöjda hyresgäster
– Vår uppgift som teknisk förvaltare är att bidra till en god fastighetsekonomi på kort och lång sikt. Energieffektivisering och förebyggande åtgärder kan minska kostnaderna väsentligt. Därför är effektiva fönster av hög kvalitet viktigt, säger Daniel Jensen. Vi har provat andra produkter, men de håller inte samma höga kvalitet som fönstren från MIR Gruppen. Den offert och tidsplan vi får håller och de boende är mycket tacksamma för smidigheten med tillval och erbjudande på till exempel persienner i projektet. När de boende kommer hem är det bara att återställa blommor och gardiner.