Fönsterrenovering för er bostadsrättsförening - Referenser

Därför väljer bostadsrättsföreningar vår fönsterrenovering

Som bostadsrättsförening vill du ofta att en fönsterrenovering ska gå snabbt och enkelt. Det utlovar vi på MIR. Varje år utför vi fönsterrenoveringar åt bostadsrättsföreningar från norr till söder. Här berättar Jensen Drift & Underhåll om hur fönsterrenoveringarna har fungerat och varför de återkommande ger sitt förtroende till MIR.

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig med fönsterrenovering i din bostadsrättsförening eller fastighet? Kontakta oss så hittar vi den bästa lösningen för dig.

castellum_topbild
Castellum

Renovering - en långsiktig fönsterlösning

Varför byta när det går lika bra att renovera? Fastighetsjätten Castellum har hittat ett gynnsamt samarbete för fönsterrenoveringar tillsammans med MIR.
– Ur hållbarhetssynpunkt är det en riktig kanonlösning. Både med tanke på miljö och ekonomi, säger Jim Henell, teknisk förvaltare på Castellum.

På norra sidan av Stockholm, från Solna och ut till Rosersberg, har MIR genomfört ett tiotal omfattande fönsterrenoveringar åt fastighetsbolaget Castellum. Bland objekten finns allt ifrån lagerbyggnader och industrier till kommersiella hyresfastigheter med kontor. Senast i raden är projektet Gräslöken, en stor kontorsfastighet i Huvudsta, där fönster täcker merparten av fasaden – och gavlarna definieras av specialfönster med kluriga vinklar.

– Vi har arbetat tillsammans med MIR under många år. Inom förvaltning är långsiktighet alltid attraktivt, och ett underhållsfritt yttre i aluminium är bra mycket mer långsiktigt än att exempelvis kitta och måla om gamla träfönster, förklarar Jim Henell.

Nytt fönster - samma stomme
MIR:s utbytessystem för fönsterrenoveringar bygger på att man behåller befintlig stomme med karm och innerbåge. Utvändigt ersätts ytterbågen, och hela konstruktionen kläs sedan in i aluminium. Intrycket blir ett helt nytt fönster. Men renoveringen är inte enbart estetisk. Med moderna glaskassetter får fönstren även
ett bättre energivärde. Snyggt, effektivt och hållbart på samma gång alltså. Och det finns fler fördelar med att välja MIR, enligt Jim Henell:

– Priserna är bra, kommunikationen är professionell och det märks verkligen att företaget tar arbetsmiljöfrågor på största allvar.

Halva kostnaden
Renoveringsarbeten kan ofta vara minst sagt stökiga. Men tack vare att det invändiga arbetet är begränsat och snabbt avklarat, innebär MIR:s metod minimal
påverkan för hyresgäster och fastighetsägare.

– MIR har varit väldigt ödmjuka och lyhörda för önskemål i alla projekt vi genomfört tillsammans. Deras flexibilitet är en stor anledningen till att samarbetet fortsatt under många år, säger Jim Henell och fortsätter:
– Jag rekommenderar verkligen det här upplägget till alla mina kollegor i branschen. Fönster finns i stort sett i varenda fastighet, och förr eller senare behöver de åtgärdas. Med MIR:s renoveringslösning blir kostnaden ungefär hälften jämfört med att byta fönster, och med aluminium på utsidan blir riskerna för framtida problem otroligt liten.

”MIR har varit väldigt ödmjuka och lyhörda för önskemål i alla projekt vi genomfört tillsammans”
- Jim Henell

Bygglov – eller inte bygglov?
En fönsterrenovering som förändrar utseendet på en fasad, innebär normalt byggslovskrav. ”Men i fallet med Gräslöken i Huvudsta var MIR så duktiga på att färgsätta renoveringen enligt befintliga fönster, så Solna kommun krävde inget bygglov. Det var en stor vinning för oss”, säger Jim Henell.

castellum_1

topbild
Jensen Drift & Underhåll AB

"Styrkan är smidiga fönsterrenoveringar"

Jensen Drift & Underhåll AB arbetar med teknisk förvaltning av ett 70-tal fastigheter i Storstockholmsområdet. Samarbetet med MIR startade 2011, vilket inneburit ett flertal fönsterrenoveringar genom åren.
- I de projekt där MIR utför fönsterrenoveringar åt oss går allt mycket smidigt, från start till mål, framhåller vd Daniel Jensen.

Företaget startade 2004 och fick som första uppdrag att sköta den tekniska förvaltningen åt några fastigheter på Östermalm. Bolaget är idag representerat i hela Storstockholm.

– Våra uppdragsgivare är främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, små som stora. Även köpcenter och kommersiella fastigheter ingår i vår förvaltning, berättar Daniel Jensen.

Utbytesbågar vid fönsterrenovering
– Att förvalta en fastighet är ansvarsfullt och handlar om att vårda fastigheten så att värdet bevaras för framtiden, säger Daniel Jensen. Vid fönsterrenovering har vi valt MIR Gruppens renoveringssystem med utbytesbågar samt PVC-fönster till bostadsrättsföreningar och industrifastigheter i Stockholms län.

– Det är en fördel att kunna få aluminiumbeklädnad på PVC-fönstrens utsida och därmed vilken kulör som helst på fönstren. Det här har varit ett problem och något som inte konkurrenter till MIR kunnat erbjuda. För våra kunder är pris och kvalitet viktigt samt att eventuella extrakostnader är minimala i våra entreprenader.

Ordning och reda
Daniel Jensen uppskattar MIR:s produktkvalitet och det här sättet att byta fönster på.

– Hela upplägget gör att projekten går mycket smidigt. Det är bra planering och de tar hand om eventuella anmärkningar samt garantiåtaganden på ett bra sätt.

 

kundcase2

M5761-47_DN_0096

– Det står inte heller fönster på gräsmattor och gårdar huller om buller, såväl gamla som nya fönster förvaras i låsta containrar säkrade för barnen i huset. Har gräsmattor blivit förstörda efter en container åtgärdar de även det. Vi har så länge vi har samarbetat inte haft en enda diskussion om anmärkningar eller garantisaker som MIR inte har fixat.

Nöjda hyresgäster
– Vår uppgift som teknisk förvaltare är att bidra till en god fastighetsekonomi på kort och lång sikt. Energieffektivisering och förebyggande åtgärder kan minska kostnaderna väsentligt. Därför är effektiva fönster av hög kvalitet viktigt, säger Daniel Jensen. Vi har provat andra produkter, men de håller inte samma höga kvalitet som fönstren från MIR Gruppen. Den offert och tidsplan vi får håller och de boende är mycket tacksamma för smidigheten med tillval och erbjudande på till exempel persienner i projektet. När de boende kommer hem är det bara att återställa blommor och gardiner.